građevinsko pravo značenje

građevinsko pravo, skup pravnih propisa kojima se uređuju radnje i postupci u svezi s građevinskim poslovima.