Gradačac značenje

Gradačac, naselje u SI BiH; 13 000 st. Mineralno vrelo (29,5 °C).