grad. značenje

grad. 1. Utvrda iz feud. doba koja je služila za stanovanje i obranu; ladanjska feud. rezidencija. sin burg, tvrđava, utvrđenje, zamak, kaštel (kašteo, kastel), kula, dvorac. 2. Naselje u kojem je većina stanovništva zaposlena u nepoljoprivr. djelatnostima; status grada dobiva se na temelju pravnih, urbano-arhitektonskih i dr. kriterija.