grad-država značenje

grad-država, grad sa samostalnom upravom, često opasan zidinama. Prvi se put javlja u visokim civilizacijama Mezopotamije (Babilon, Niniva, Ur, Uruk), Palestine (Jerihon), Male Azije (Troja). U antici grč. polis (Atena, Teba, Sparta), a u sr. vijeku ističu se eur. g.-d.: Firenca, Ferrara, Venecija, Hamburg, Lübeck, Bremen, Dubrovnik.