grab značenje

grab (Carpinus), rod drvenastih biljaka iz por. breza s o. 20 vrsta; obični g. s nekim vrstama hrasta tvori u Europi posebne miješane listopadne šume i šikare; crni g. (Ostrya carpinifolia) raširen je u području krških šuma.