govornik značenje

govornik, osoba koja govori (u komunikaciji, pošiljatelj glasovne poruke); osoba koja aktivno vlada nekim jezikom (govornik–slušatelj).