govor. značenje

govor. 1. Stvaranje glasovnih cjelina (riječi, rečenica) koje imaju značenje, a služe sporazumijevanju; u Saussureovoj teoriji to je primjena jezika u komunikaciji (parole) nasuprot jeziku kao apstraktnom sustavu znakova (langue). 2. lingv dio nekoga dijalekta (narječja), jezični tip koji se unutar dijalekta ističe manjim ali postojanim obilježjima. 3. Rasprava, izlaganje, predavanje, tekst složen po pravilima govorništva: posmrtni, pozdravni govor.