Gottschalk značenje

Gottschalk (1031–66), bodrički knez; nastojao proširiti vlast nad slav. plemenima te podupirao njem. misionare; ubijen u ustanku Bodriča, koji su se pobunili protiv germ. osvajanja i pokrštavanja.