Göttingen značenje

Göttingen, grad.html'>grad.u Niedersachsenu, Njemačka; 122 700 st. Sveuč. (osn. 1737), Institut »Max Planck«, muzeji; grad. vijećnica i crkve iz 14–15. st., cehovske zgrade iz 16. st. Ind. med. i fizikalnih instrumenata, glasovira, tekstila.