Gotha značenje

Gotha, grad nedaleko od Erfurta, sr. Njemačka; 54 100 st. Spominje se već u 8. st. Crkve iz 13–16. st., dvorac iz 17. st. Metalurgija, kem., grafička, prehr. ind.