Gossec značenje

Gossec, François Joseph (1734–1829), franc. skladatelj belg. podrijetla; nadahnut idejama franc. revolucije; ranoklasik, pridonio izgradnji franc. klas. simfonije.