gorki trolist značenje

gorki trolist (trolistica; Menyanthes trifoliata), močvarna biljka iz por. Menyanthaceae; list sadrži gorke glikozide, služi u medicini.