Gomułka značenje

Gomułka, Władisław (1905–82), polj. političar. 1943. generalni sekr. Poljske ujedinjene radničke partije (PURP); 1945–48. potpredsj. vlade. 1948. odstranjen kao revizionist i nacionalist; 1951–55. zatvoren. 1956. rehabilitiran i nakon nemira u Poznańu prvi sekr. CK PURP. Odstupio 1970.