Gombrich značenje

Gombrich, Ernst (Hans Josef) (1909–2001), engl. povjesničar umjetnosti austr. podrijetla; posebice se bavio ikonografijom i teorijom umjetnosti renesanse. Povijest umjetnosti; Norma i oblik.