Goldoni značenje

Goldoni, Raul (1919–83), hrv. slikar i kipar. Slikao apstraktne kompozicije; u staklu radio skulpture slobodnih oblika i dinamičnih svjetlosnih efekata.