Goethe značenje

Goethe, Johann Wolfgang (1749–1832), njem. književnik; najveći pjesnik njem. jezika. Obnovio liriku, dramu, ep i roman; bavio se znanošću; dobar poznavatelj strukture prirode; simbol njem. klas. humanizma; uvelike utjecao na cijeli eur. kulturni krug. Patnje mladoga Werthera; Rimske elegije; Srodne duše; Götz von Berlichingen; Naukovanje Wilhelma Meistera; Ifigenija na Tauridi; Poezija i zbilja; Zapadno-istočni divan; Dr. Faust (vrhunac njegova stvaranja).