Godefroy de Bouillon značenje

Godefroy de Bouillon (o. 1060–1100), vojvoda lotarinški; jedan od vođa Prvoga križarskog rata. Izabran za prvoga kralja Jeruzalemskoga Kraljevstva 1099. kao čuvar Svetoga groba.