Gobi značenje

Gobi (kin. Shamo), stepska i pustinjska visoravan u sr. Aziji; 1,3 mil. km2. Oštra, kontinentalna klima. Stanovnici mongolski nomadi. Ležišta nafte i ugljena. Pripada Mongoliji i Kini.