gnijezdo značenje

gnijezdo, nastamba što je grade ptice (od grančica, mahovine, lišća itd.) za odlaganje jaja, ležanje na jajima, podizanje mladunaca i općenito za zaklon; nastamba i nekih manjih sisavaca; leglo.