glukoza značenje

glukoza (grč.), dekstroza, grožđani šećer; najrašireniji monosaharid CH2OH(CHOH)4CHO ili C6H12O6; kristalna tvar slatka okusa, lako topljiva u vodi; u sokovima voća, sastavni je dio disaharida (saharoze i laktoze) i polisaharida (škroba, celuloze); proizvodi se iz škroba, služi u prehr. i tekst. industriji, u medicini (za infuzije).