glorija značenje

glorija (lat.). 1. Niz svjetlosnih prstenova (do 5) spektralnih boja koji se zapaža na površini oblaka ili magle na suprotnoj strani od Sunca ili Mjeseca. 2. lik krug svjetla ili sunčanih zraka oko lika Majke Božje, sv. Trojstva, Krista (→ aureola).