globalizacija značenje

globalizacija (engl. prema lat.). 1. Širenje na cijeli svijet, poprimanje svj. razmjera, pretvaranje u opću svj. pojavu. 2. polit proces gospodarstvenoga i društv. povezivanja na svjetskoj razini, pokrenut širenjem tržišta pod utjecajem transnacionalnih kompanija te financijskih i gospodarstvenih institucija (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Svjetska trgovinska organizacija). Dovodi u pitanje klasično poimanje drž. suvereniteta. Narušava tradicionalne društv. i kult. sustave, zbog čega u pojedinim sredinama izaziva otpor (antiglobalistički pokret).