gljive značenje

gljive (Fungi), heterotrofne biljke steljnjače, bez klorofila; u novije vrijeme izdvajaju se i kao zasebno carstvo između biljnoga i životinjskoga carstva; žive kao paraziti, saprofiti ili simbionti a pripada im preko 55 000 vrsta; nižim g. pripadaju sluznjače (miksomiceti) i algašice (fikomiceti) a višim g. mješinarke (askomiceti) i stapčare (bazidiomiceti), među kojima ima mnogo jestivih ali i otrovnih, po život opasnih vrsta (npr. zelena pupavka). Nesavršene g. (Fungi imperfecti) umjetna su heterogena skupina a najvećim dijelom pripadaju mješinarkama. G. se primjenjuju i u industriji (Saccharomyces, Penicillium); nametničke g. uzrokuju bolesti (mikoze) bilja, životinja i čovjeka.