Gliwice značenje

Gliwice, ind. grad u JZ Poljskoj; 215 700 st. Metalurgija, ind. stakla; ležišta ugljena.