glista, kalifornijska značenje

glista, kalifornijska, naziv za vrste: crvena gujavica (Lumbricus rubellus) i gnojska glista (Eisenia foetida), koje su prvi put u Kaliforniji upotrijebljene za preradu org. otpadaka (papir, pilovina, slama) u kvalitetan gnoj (humus) nazvan glisnjak ili lumbricin.