Glinka značenje

Glinka, Mihail Ivanovič (1804–57), rus. skladatelj; spojio tečevine zapadnoeur. klas. i ranoromantične glazbe sa sastojcima rus. glazb. folklora i time postavio temelje rus. romantičarskoj glazbi. Opere Ivan Susanjin; Ruslan i Ljudmila; orkestralna djela Kamarinskaja; Španjolska uvertira; solo pjesme.