glineni škriljevac značenje

glineni škriljevac (brusilovac, šejl), vrlo raširena klastična sedimentna stijena; većinom sastavljena od kremena i minerala glina, a ima i vapnenca, glinenaca, željeznih oksida, org. tvari; lako se cijepa u tanke pločice.