glikozidi značenje

glikozidi (grč.), biljni org. spojevi, sastavljeni od šećera (obično glukoze) i nešećerne komponente (aglukona); pripadaju im saponini, tanini, neke biljne boje, gorke tvari, srčani g. (→ digitalis).