Glid značenje

Glid, Nandor (1924–97), madž. kipar iz Vojvodine, sažeta i ekspresivna izraza kojim je ljudski lik pretvarao u element apstraktne kompozicije (Spomenik žrtvama holokausta u Jeruzalemu).