gliboder značenje

gliboder, plovilo s uređajima za čišćenje (produbljivanje) pristaništa i vodenih putova od blata, mulja, nanosa; bager.