Glavinić značenje

Glavinić, Franjo (1585–1652), hrv. pisac i povjesničar. Zauzimao se za očuvanje glagoljaške tradicije, trodijalektalnosti u hrv. knjiž. jeziku te za općeprihvatljiva ortografska rješenja. Cvit svetih, Povijest Trsata; Početak provincije Bosne Hrvatske.