Giscard d’Estaing značenje

Giscard d’Estaing, Valéry (1926), franc. političar; osnivač (1966) i vođa Nacionalne federacije neovisnih republikanaca; 1962-74. min. financija u nekoliko vlada; predsj. republike 1974–81.