Giotto di Bondone značenje

Giotto di Bondone (o. 1266–1337), tal. slikar i graditelj; osnivač novijega tal. slikarstva. Oslobodivši se biz. ikonografskih shema, uvodi narativne prizore, a likove smješta u realan pejzaž ili arhitekturu (ciklusi fresaka u crkvi u Assisiju i u kapeli Scrovegni u Padovi). Od 1334. upravitelj gradnje firentinske katedrale; izradio projekt za zvonik.