Gilman značenje

Gilman, Alfred (1941), am. znanstvenik; za otkriće proteina G i njegove uloge u prijenosu informacija između stanica, dobio 1994. Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju (s M. Rodbellom).