gilda značenje

gilda (njem.), srednjovj. savez trgovaca, obrtnika, seljaka i vjerskih istomišljenika radi zaštite zajedničkih interesa; nestaje u 19. st.