Gide značenje

Gide, Charles (1847–1932), franc. ekonomist; pristaša tzv. nimske škole; jedan od rukovoditelja reformističkoga zadružnog pokreta. Tečaj političke ekonomije; Povijest ekonomskih doktrina (zajedno sa Ch. Ristom).