gibelini značenje

gibelini (po imenu grada Wibelinga u Franačkoj), pristaše njem. careva u Italiji u 12. i 13. st.; protivnici gvelfa (pristašâ pape).