Gibbs značenje

Gibbs, James (1682–1754), škot. graditelj; djelovao u Londonu, uz Ch. Wrena gl. predstavnik palladiovskoga klasicizma u Engleskoj.