Gibbon značenje

Gibbon, Edward (1737–94), engl. povjesničar; autor najopsežnije povijesti propadanja Rimskoga Carstva i Bizanta: Povijest opadanja i propasti Rimskog Carstva. Zastupa tezu o krivnji kršćanstva za propast Rima.