Ghiberti značenje

Ghiberti, Lorenzo (1378–1455), tal. kipar, zlatar i graditelj; jedan od najvećih renesansnih umjetnika. Njegovo remek-djelo, reljefi na istočnim vratima baptisterija u Firenci (1425–53) uzor su naraštajima umjetnika. Pisac traktata o arhitekturi, optici i proporcijama.