GeV značenje

GeV, znak decimalne jedinice gigaelektronvolt; GeV = 109 eV (→ elektronvolt).