geto značenje

geto (tal. ghetto: dio Venecije gdje su bili prisiljeni stanovati Židovi). 1. Gradska četvrt u kojoj, odvojeno od ostaloga stanovništva, žive Židovi. 2. (najčešće deprecijativno) gradska četvrt u kojoj izdvojeno stanuju diskriminirane manjine (vjerske, nacionalne, rasne, socijalne itd.) ili pak privilegirani slojevi stanovništva. 3. (deprecijativno) izdvojeni životni prostor u bilo kojem pogledu.