geruzija značenje

geruzija (grč.), u ant. Grčkoj, drž. vijeće sastavljeno od 28 geronata.