Germanija značenje

Germanija, pov starorim. naziv za zemlje u Njemačkoj između Rajne i Odre te S od gornjega i sr. Dunava, naseljene germ. plemenima. Rimski prodor u G. zaustavljen je porazom K. Vara u Teutoburškoj šumi god. 9. Na lijevoj obali Rajne krajem 1. st. bile su rim. provincije Donja i Gornja G., u kojima su bile stacionirane oružane snage za obranu Rimskoga Carstva od upada Germana.