Germani značenje

Germani, skupno ime za etnički i jezično srodne skupine indoeur. naroda od kojih su potekli Nijemci, Skandinavci i Englezi. Naziv su uveli Rimljani u ← 1. st., a sami G. nisu to ime upotrebljavali. Pradomovina im je u S Njemačkoj, J Švedskoj i Danskoj. Dijele se, prema rim. izvorima, na 3 skupine: Sjeverni G. ili Ingveoni (Skandinavija, Danska), Istočni G. ili Herminoni (porječje Odre i Visle: Goti, Vandali, Burgundi, Rugijci, Gepidi) i Zapadni G. ili Istveoni (područje između Rajne, Labe i Dunava: Angli, Frizi, Franci, Cimbri, Sasi, Teutonci, Svevi). Germane spominju prvo Grci (← 4. st.). Oko ← 3. st. G. pokoravaju Kelte u porječju Rajne, oko ← 2. st. dolaze do obala Crnoga mora, potkraj ← 2. st. u Galiju, Španjolsku i Italiju, potkraj ← 1. st. u Češku i Moravsku. Cezar ih je ← 58. zaustavio postavivši limes na Rajni koji G. od 3. st. probijaju i postaju gl. rušiteljima Rimskoga Carstva (5. st.).