geosinklinala značenje

geosinklinala (grč.), izdužen, ulegnut i labilan sedimentacijski prostor litosfere između kontinentalnih masa. U geološkoj prošlosti u g. su se nakupljali sedimenti sa susjednih kopnenih blokova, koji su se kasnije pod utjecajem orogenetskih sila nabrali u velika gorja.