georgina značenje

georgina (po rus. etnografu I. I. Georgiju, 1729–1802) → dalija