Georgijević značenje

Georgijević, Krešimir (1907–75), hrv. slavist; prof. hrv. književnosti u Beogradu. Novija hrvatska komedija; Hrvatska književnost od 16. do 18. st. u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni.