Georgievski značenje

Georgievski, Ljubiša (1937), mak. kaz. i film. redatelj; uz zapažene kaz. režije snimio i nekoliko filmova (Planina gnjeva; Republika u plamenu). Djela: Svijet-san; Ontologija teatra.