Georgiev značenje

Georgiev, Vladimir Ivanov (1908–86), bug. lingvist; indoeuropeist, istraživač starih balkanskih jezika, posebno predgrč. jezičnoga sloja.